Kurs knjigovodstva nivo 1

Više informacija:


Kurs knjigovodstva nivo 2

Više informacija:

Kurs za preduzetnike i vođenje poslovnih knjiga preduzetnika

Više informacija:

Obuka za pripremu projekata prema fondovima EU i drugim međunarodnim donatorima

Više informacija:

Poslovno pregovaranje

Više informacija:

Međunarodno pregovaranje

Više informacija:

Microsoft Excel osnovni nivo

Više informacija:

Microsoft Excel napredni nivo

Više informacija:

Oracle Database SQL Workshop I

Više informacija:

Oracle Database SQL Workshop II

Više informacija:

Scroll to top

Kurs knjigovodstva nivo 1- osnovni


Teme koje se obrađuju na kursu:


Trajanje kursa : 3 puta sedmično po 2 1/2 školska časa, ukupno 35 časova, pet sedmica

Kurs knjigovodstva nivo 2 – napredniTrajanje kursa : 3 puta sedmično po 2 1/2 školska časa, ukupno 35 časova, pet sedmica

Kurs za preduzetnike i vođenje poslovnih knjiga preduzetnikaTrajanje kursa : 2 puta sedmično po 2 1/2 školska časa, ukupno 20 časova, četiri sedmice

Obuka za pisanje projekata prema fondovima EU i drugim međunarodnim donatorima


 

Obuka se sastoji iz 60% praktičnog rada i polaznici se uče na primjeru predložene ili svoje projektne ideje, te do kraja obuke samostalno napišu prijedlog projekta za tu ideju.


Trajanje obuke: 15 časova, 2 puta sedmično po 2 ½ časa

Poslovno pregovaranjeTrajanje obuke: 5 časova, 2 puta sedmično po 2 ½ časa

Međunarodno poslovno pregovaranjeTrajanje obuke: 10 časova, 2 puta sedmično po 2 ½ časa

MS EXCEL –osnovni nivoTrajanje kursa: 16 časova, 2 puta nedeljno po 2 časa

MS EXCEL – napredni nivoTrajanje kursa: 12 časova, 2 puta nedeljno po 2 časa

Uvod u baze podataka i jezike baza podataka I obuka za rad sa Oracle Database SQL


Na kursu će se osim obuke za rad sa Oracle Database SQL polazinicima dati informacije i o drugim alatima, saznaće gdje i kako mogu pristupiti i kako instalirati određene opcije kao i koje besplatne opcije postoje I koje su njihove mogućnosti.


Trajanje kursa: 10 časova po jednom nivou (2 nivoa), 5 termina po 2 časa

Uvod u baze podataka i jezike baza podataka I obuka za rad sa Oracle Database SQL


Na kursu će se osim obuke za rad sa Oracle Database SQL polazinicima dati informacije i o drugim alatima, saznaće gdje i kako mogu pristupiti i kako instalirati određene opcije kao i koje besplatne opcije postoje I koje su njihove mogućnosti.


Trajanje kursa: 10 časova po jednom nivou (2 nivoa), 5 termina po 2 časa